Technika správného mytí rukou

Zajímá vás technika správného mytí rukou? Přečtěte si užitečný návod, jak dosáhnout správné hygienické desinfekce rukou!

Hygienická dezinfekce na ruce, technika správného mytí rukou dle ČSN EN 1500

technika správného mytí rukou

ČSN EN 1500 - Norma je českou verzí evropské normy EN 1500:1997. Evropská norma EN 1500:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu zkoušky simulující praktické podmínky a určenou k zjištění, zda výrobky pro mytí rukou snižují mikroflóru podle požadavků, jsou-li vtírány na uměle kontaminované ruce dobrovolníků. Norma se vztahuje na výrobky určené pro mytí rukou v oblastech a situacích, kde je dezinfekce indikována z lékařského hlediska.

 

Takové indikace se vyskytují v oblasti péče o pacienta, například: v nemocnicích, městských zařízeních zdravotní péče, ve stomatologických ústavech, na klinikách, v mateřských školkách a v ošetřovatelských ústavech. Tyto případy se mohou vyskytnout také v prádelnách a kuchyních dodávajících výrobky přímo pro pacienty.

 

Pro porozumění zkoušce podle normy je třeba definovat její předmět v čl. 3.2: Hygienická dezinfekce rukou: Je to postup po předchozí kontaminaci, který zahrnuje vtírání bez použití vody na povrch rukou baktericidního prostředku určeného proti transientním mikroorganismům s cílem zabránit jejich přenosu bez ohledu na rezidentní mikroflóru kůže.

 

Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a oblast použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Požadavky a kapitolu 5 - Zkušební metoda. Norma uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohy B, C, D a E. Tato poslední příloha obsahuje informace o aplikaci a interpretaci evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika. Vysvětluje také pojem v názvu normy: "fáze 2/stupeň 2". ČSN EN 1500 (66 5205) byla vydána v lednu 1999.

 

 

 

Na úvod


Desinfekce nebo dezinfekce?


Antialergické sterilní rukavice


Antibakteriální láhve


Bezpečnostní listy


Hygienický plán


Kontakty na importéra a prodejce