Na XXVIII. Medzinárodnej konferencii NEMOCNIČNÁ EPIDEMIOLÓGIA A HYGIÉNY v Brne sme predstavili naše výrobky z oblasti dezinfekcie

Na XXVIII. Medzinárodnej konferencii NEMOCNIČNÁ EPIDEMIOLÓGIA A HYGIÉNY v Brne sme predstavili naše výrobky z oblasti dezinfekcie

17.

7.

2022

Na XXVIII. Medzinárodnej konferencii NEMOCNIČNÁ EPIDEMIOLÓGIA A HYGIÉNY v Brne sme predstavili naše výrobky z oblasti dezinfekcie

Naša spoločnosť Krásný – zdravotnícka technika mala tú česť na konferencii v Brne, ktorá sa konala v dňoch 26. – 27.4.2022, uviesť svoje kvalitné dezinfekčné prostriedky.

Celkom 250 odborníkov z lekárskeho prostredia z radov Českej republiky, ale aj zo zahraničia, malo jeden hlavný cieľ. Odborne predstaviť novinky a aktuálne trendy práve z oblasti epidemiológie a hygieny. Práve naša firma tu prezentovala dezinfekčné prostriedky, ktoré v zdravotníctve zohrávajú veľmi dôležitú úlohu.

IMAGE: Medzinárodná konferencia Nemocničnej epidemiológie a hygieny Brno 2022

Po dvoch nepríjemných rokoch, keď pandémia koronaviru zasiahla do našich životov, sme boli veľmi radi, že sme sa mohli konečne stretnúť osobne. Spoločná debata a výmena skúseností všetkých zúčastnených profesionálov viedla k hľadaniu možností, ako všetky novinky úspešne uviesť do praxe.

Akcia sa niesla v duchu postgraduálneho vzdelávania a bola garantovaná Českou spoločnosťou nemocničnej epidemiológie a hygieny v spolupráci s ČLK. Váženým hosťom sa stal pán Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., ktorý predniesol zaujímavé informácie na tému „Novinky v očkovaní“.

Vplyv na prevádzku zdravotníckych zariadení nebol jedinou vecou v zdravotníctve, ktorá bola potreba vyriešiť. Jednou z mnohých tém, ktoré boli potrebné prerokovať, bola tiež napríklad epidemiológia a prevencia HAI alebo infekcie spojené s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti, uplatnenie IT technológií v prevencii HAI, ale aj legislatívne aspekty prevádzky zdravotníckych zariadení a právnej zodpovednosti či hygienické zabezpečenie prevádzky zdravotníckych zariadení.

Bolo nám cťou prispieť svojimi skúsenosťami na takto dôležitom stretnutí a tešíme sa na ďalší rok, kedy sa spoločne s ďalšími špecialistami zídeme a prerokujeme množstvo ďalších potrebných tém.

Dezinfekciu a dezinfekčné prostriedky expedujeme na Slovensku prostredníctvom pošty.

Andrea Ježková
marketingové oddelenie