Dezinfekčné plány pre zdravotnícke zariadenia: nemocnice a kliniky, domovy dôchodcov a ústavy sociálnej starostlivosti, ambulancie a ordinácie, kuchyne, práčovne. V nižšie uvedených prílohách si môžete stiahnuť do svojho počítača a následne vytlačiť vzorové dezinfekčné plány pre izby, spoločné chodby a WC, ordinácie, jedáleň a kuchyňu, práčovňu, ktoré boli schválené Hygienickou stanicou. Radi navrhneme a spracujeme dezinfekčný poriadok a program pre vaše zdravotnícke zariadenie tak, aby ste nemali problém pri jeho schvaľovaní miestne príslušnou Hygienou. Kontaktujte nás!

Viac informácií tu.