Ochrana osobných údajov

V KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., IČO: 25225669 (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame najmä o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu www.szo.cz, či údaje spracúvame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytovať a aké máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov práva.

Aké osobné údaje spracúvame?
Keď používate naše služby, zberáme rôzne typy údajov, ako sú vaše meno používateľa a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prezeráte na našom webe a z akého zariadenia, aké z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujali a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Ak u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme taktiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracúvame nasledujúce osobné údaje:
identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko, meno používateľa a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ; kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa a váš kontakt na sociálnych sieťach; vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje na vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenie bulletinov; údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách; údaje o vašom správaní na webe, najmä tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a taktiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako sú operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a taktiež údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia.

Prečo osobné údaje spracúvame a čo nás na to oprávňuje?
Vaše osobné údaje spracúvame v rôznych situáciách na rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame aj súbory cookie, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti. Taktiež vám pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše prispôsobené ponuky.

V rámci našej činnosti spracúvame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:
bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo na základe vášho súhlasu.
Aké spracúvania môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, k akému účelu príslušné spracúvanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, alebo aj nakúpite. Vaše údaje môžeme taktiež spracúvať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu predajňu.

Ak navštívite náš web
Využívanie súborov cookie a ďalších technológií, poskytovanie údajov reklamným a sociálnym sieťam
Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory cookie. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo na pevnom disku vášho počítača. Niektoré súbory cookie nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, kedy otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto súbory cookie vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétny súbor cookie vytvorila. Súbory cookie do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale taktiež čítame tie z nich, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť iba o ukladaní.

Niektoré súbory cookie do vášho zariadenie ukladá priamo náš web. Tieto súbory cookie nám pomáhajú:
identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo.
Také súbory cookie a ďalšie súbory sú nutné pre fungovanie našej webovej stránky. Ak vo svojom prehliadači zablokujete tieto súbory cookie, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby.

Ďalej do vášho zariadenia:
ukladáme súbory cookie z nášho webu, ktoré nám umožňujú: sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy; umožňujeme uložiť súbory cookie tretím stranám, ktoré ich môžu použiť: na zber údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach; na zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, a zobrazovanie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Ak využitie súborov cookie nevypnete v nastavení svojho prehliadača, budeme predpokladať, že s využívaním týchto súborov cookie a poskytovaním svojich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím súborov cookie v nastavení prehliadača.

Využívanie súborov cookie a ďalších technológií, poskytovanie údajov reklamným a sociálnym sieťam
Ak navštívite web SZO.cz, spracúvame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) s cieľom:

získať informácie, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás; vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje. testovať nové funkcie a aplikácie pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás; predchádzanie útokom na náš web a ohrozeniu jeho funkčnosti aj bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát. Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba zo súborov cookie. Dopĺňame ich taktiež o údaje:
IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet); operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie; prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie; adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.
Na tieto účely osobné údaje používame najviac 38 mesiacov, pričom po tento čas údaje uchovávame iba v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracúvaniu máte právo uplatniť námietku.

Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich poskytujeme?
Vo väčšine prípadov spracúvame vaše údaje na vlastné účely ako ich prevádzkovateľ. V takom prípade vaše údaje poskytujeme našim partnerom s cieľom zaistiť platbu, prepravu a ďalšie náležitosti vašej objednávky. Údaje taktiež poskytujeme našim sprostredkovateľom, ktorí ich spracúvajú podľa našich pokynov. S vaším súhlasom môžeme údaje poskytnúť taktiež reklamným a sociálnym sieťam kvôli zobrazeniu reklamy na mieru na ďalších weboch.

Všetky zmienené osobné údaje spracúvame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme hore vymedzené účely, na ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať taktiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v role prevádzkovateľa, a to:
V súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú.
prepravným partnerom, najmä spoločnosti Česká pošta, s.p., IČO: 47114983; našim partnerom v rámci partnerského predaja, ak vám tovar z vašej objednávky dodáva niektorý z týchto partnerov, a to výlučne na potreby dodania tohto tovaru a jeho prípadnej reklamácie; dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru či služby;

na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je opísané v časti Využívanie súborov cookie a ďalších technológií, poskytovanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne: Google Ireland Limited , so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy Seznam.cz, a.s., IČO 26168685

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?
Osobné údaje väčšinou získavame priamo od vás prostredníctvom nášho webu alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje môžeme získať aj od našich partnerov, napr. bánk alebo prepravných spoločností.
Vo väčšine prípadov spracúvame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb, vytvárania a používania účtu, alebo pri komunikácii s nami.
Ak u nás nakúpite, môžeme v súvislosti s plnením uzavretej kúpnej zmluvy získať dodatočné údaje o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, zaisťujúcich predaj na splátky, prepravných partnerov a našich partnerov, napríklad údaj o čísle vášho účtu, úspešnom vykonaní platby, alebo doručení a prevzatí tovaru.
Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov?
Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte viacero práv. Ide o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podanie sťažnosti.

Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?
Najrýchlejší spôsob, ako je možné uplatniť a požiadať o výkon práva na SZO.cz, je pomocou vyplnenia webového formulára pod odkazom https://www.szo.cz/cs/zdravotnicka-technika/zdravotni-medicinalni-pristroje/. V prípade nejasnosti alebo otázok vo veci vyplnenia nám zavolajte na linku +420 603 864 348.

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov
Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov.
Zodpovednú osobu je možné kontaktovať e-mailom na adrese krasny@szo.cz.