Dezinfekcia operačných sál a rizikových pracovísk

Dezinfekcia operačných sál

Dezinfekcia operačných sál a rizikových pracovísk Operačné sály a ďalšie rizikové pracoviská, ako sú JIS, pooperačné izby, pracoviská TaRCH, infekčné oddelenia, laboratóriá a lekárne vydezinfikujete špeciálnym zariadením SPRAYMATIC 10S. Zariadenie vytvára veľmi jemnú dezinfekčnú hmlovinu, ktorú pod vysokým tlakom doslova nahrnie do všetkých neprístupných miest, ako je napr. klimatizácia, priestor medzi kúrením a za nábytkom, skrinky a zásuvky vrátane ich obsahu, vodovodné batérie a odpady, škáry medzi dlaždicami, pórovitá omietka stropov, veľké lekárske prístroje a lampy, ktoré nie je možné iným spôsobom dezinfikovať a pod.

Technológia preukázateľne znižuje riziko nozokomiálnej nákazy, MRSA a krížovej kontaminácie. Výhodou je, že nie je potrebné nič sťahovať ani zakrývať. Úkon je rýchly a účinný. Odporúčame ho kombinovať s ručným čistením, ktoré odstraňuje špinu a mechanické nečistoty. Celý systém je homologizovaný a výsledky sú overené laboratórnymi testami. Pre viac informácií kontaktujte KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. Plzeň.